Thiết lập trang bản đồ Google map

Có 2 cách để hiển thị bản đồ Google map

Cách 1: sử dụng thư viện Google map có sẵn trong Tùy chọn giao diện.
  • Bước đầu tiên cần lấy api key. Đọc bài viết này để biết cách lấy Api key cho Google map.
  • Nhập api key vào trong tùy chọn giao diện

  • Tạo nội dung với thẻ [map]
  • Truy cập trang googlemap để lấy thông tin tọa độ của địa điểm : Nhập địa chỉ và tìm, click vào điểm đỏ trên bản đồ sẽ thấy thông tin kinh độ và vĩ độ

  • Lấy thông tin kinh độ và vĩ độ nhập vào bài viết . Chú ý : Lat là vĩ độ , sau đó là Long là kinh độ

Cách 2: sử dụng html trực tiếp của Google map.
  • Truy cập trang https://www.embedgooglemap.net
  • Nhập địa chỉ và tạo html code
  • Copy code tạo ra vào website

Lưu ý: cách 1 phức tạp nhưng sẽ tương thích với giao diện của website, trong khi cách 2 là đơn giản nhưng chiều cao chiều rộng sẽ bị thiết lập cố định gây ra không tương thích với giao diện ở các chế độ màn hình khác nhau.

Bình luận đã bị đóng.