Quản trị Vị trí thanh trình đơn (Menu Location)

Lưu ý: Vị trí thanh trình đơn luôn khác nhau tuỳ vào từng giao diện khác nhau. Các nhà thiết kế giao diện sẽ cho phép bạn quản lý vị trí giao diện khác nhau tuỳ vào ý đồ thiết kế của người thiết kế trong từng giao diện.

Sau khi bạn tạo thanh trình đơn, thanh trình đơn này sẽ không tự động hiển thị ra bên ngoài giao diện website. Bạn phải quản trị thanh trình đơn này để hiển thị.

1. Nhấp vào Tab Quản Lý Vị Trí Trình Đơn, bạn sẽ thấy các vị trí mà thanh trình đơn mới của bạn có thể được hiển thị ra. Thông thường là Vị trị Main, HeaderFooter.

2. Ở từng vị trí trình đơn, sẽ có danh sách các thanh trình đơn đã tạo xổ xuống để bạn chọn lựa.

3. Bạn chọn thanh trình đơn đã tạo phù hợp cho vị trí bạn muốn hiển thị ra ngoài giao diện.

4. Trong trường hợp trong danh sách trình đơn tại từng vị trí trình đơn không xổ ra thanh trình đơn bạn muốn, bạn nhấp “Sử dụng trình đơn mới” để chuyển sang Trang tạo thanh trình đơn để tạo thanh trình đơn mới.

5. Khi chọn xong, bạn nhấp “Lưu thay đổi” để hoàn tất.

Bình luận đã bị đóng.