Cách tạo Thanh Trình đơn (Menu)

Tạo thanh trình đơn (Menu):
1. Truy cập vào Quản trị của Tài khoản website

2. Trong danh sách công cụ bên trái, nhấn chức năng Menu (Trình đơn) để tạo thanh trình đơn:
tao-menu
– Nếu chưa có sẵn thanh Trình đơn nào, bạn tạo bằng việc nhập Tên thanh trình đơn bạn muốn nhập
dat-ten-thanh-menu
– Nếu đã có Menu nhập sẵn, nhấp vào Tạo một trình đơn mới, sau đó nhập tên thanh trình đơn bạn muốn nhập.
dat-ten-menu

3. Khi đã tạo xong thanh Trình đơn, bạn phân bổ từng trình đơn vào thanh trình đơn.

4. Nhấp vào phần Trang trong danh mục chức năng bên trái, mở ra các trang để bạn chọn làm Trình đơn trong thanh trình đơn, nếu bạn muốn tạo trình đơn bằng các trang riêng lẻ.
Tao-trinh-don-ban-trang

5. Nhấp vào phần Bài viết trong danh mục chức năng bên trái, mở ra các bài viết để bạn chọn làm Trình đơn trong thanh trình đơn, nếu bạn muốn tạo trình đơn bằng các bài viết riêng lẻ.
tao-trinh-don-bang-bai-viet

6. Nhấp vào phần Liên kết tuỳ chỉnh trong danh mục chức năng bên trái, mở ra trường nhập đường dẫn và trường đặt tên trình đơn để bạn nhập làm Trình đơn trong thanh trình đơn, nếu bạn muốn tạo trình đơn bằng các liên kết tuỳ chỉnh.
tao-menu-bang-lien-ket-tuy-chon

7. Khi bạn hài lòng với thanh trình đơn mới, hãy nhấp nút “Lưu trình đơn” để hoàn tất.

Bình luận đã bị đóng.