Synezi.com có Miễn phí?

Không. Bạn sẽ chọn gói dịch vụ tuỳ theo nhu cầu sử dụng của mình. Tuy nhiên, khi lần đầu sử dụng Synezi.com, bạn được dùng thử nghiệm 15 ngày. Sau thời gian thử nghiệm, bạn cần thanh toán chi phí để tiếp tục duy trì tài khoản website của mình.

Bình luận đã bị đóng.