Nâng cấp gói dịch vụ có dễ dàng?

Có. Tuỳ chọn nâng cấp dịch vụ có sẵn tại Bảng điều khiển website trong khu vực Danh sách websites. Bạn nhấp vào nút nâng cấp, hệ thống sẽ bật ra các tuỳ chọn gói dịch vụ để bạn lựa chọn nâng cấp. Sau đó bạn cần thanh toán phí phát sinh trước khi hệ thống nâng cấp tài khoản cho bạn.

Bình luận đã bị đóng.