Khi muốn chuyển sang sử dụng mẫu giao diện bán hàng, cần phải làm gì?

Bạn cần phải nâng cấp gói dịch vụ lên gói ECOM. Khi đã ở trong gói dịch vụ ECOM rồi thì bạn vào quản trị website, vào mục Gói mở rộng-plugin để bật, kích hoạt plugin WooEcommerce và các plugin khác liên quan.

Bình luận đã bị đóng.